Sample Page

Chúng tôi rất tự hào thông báo một kế hoạch nhân giống với Amber của chúng tôi (Caithness Amber MacTire) và Tate (Am.Ch. Taryn Tate of Limerick).
Tate là một người chiến thắng MBIS & BISS.
Kế hoạch nhân giống này sẽ diễn ra vào cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu năm nay, 2005.

Chúng tôi đã quyết định về con chó akita đẹp trai này, vì anh ấy là một mối liên kết đáng yêu với dòng máu của Amber của chúng tôi.
Sự ngọt ngào ngọt ngào của anh cũng là một bổ sung tuyệt vời cho Amber.

Chúng tôi cảm thấy cả hai đều có những gì nó cần để đại diện cho giống chó này ngay bây giờ và trong tương lai. Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn với hai con chó săn này. Bây giờ nó chỉ chờ đợi cho các sự kiện may mắn diễn ra.

Chúng tôi sẽ đăng các cập nhật mới cho trang này, khi mọi thứ diễn ra, vì vậy hãy nhớ quay lại và truy cập một lần trong một thời gian.